Азгүйтлийн бурхан 1-13 / Бүх анги

/_nw/0/68591596.png
Добавлено: 2015-03-08 в 8:08 AM
Категория: Binbougami Ga!

Азгүйтлийн бурхан 1-13 / Бүх анги - 8 March 2015

Өөрийн эргэн тойрон дахь хүмүүс болон эд зүйлсээс Сакура хэтэрхий ихээр азын энерги сорж авах болсоноор дэлхийн энергийн тэнцвэр алдагдана. Энэхүү тэнцвэрийг буцаан хэвийн болгохоор Азгүйтлийн бурхан Моможи Сакурагийн энэхүү чадварыг үгүй хийхээр шийднэ. Моможи Сакурагийн энерги сорох чадварыг зогсоож чадах болов уу? Эсвэл түүний азын тэнгэрт бууж өгөх үү?

Татах / Мега /

Энд дар