One piece : 3D2Y

/_nw/0/73895451.jpg
Добавлено: 2015-07-19 в 6:26 AM
Категория: Уан Пийс

One piece : 3D2Y - 19 July 2015

Монки Ди Лүффи-н 2 жилийн хугацаан дахь бэлтгэл болон тэр хугацаанд болсон үйл явдал өрнөх болно.

Татах / Share.Time.mn/

Парт 1 Парт 2 ПАрт 3 Парт 4 Парт 5

Татах / Share.Zone.mn/

Парт 1 Парт 2 Парт 3 Парт 4 Парт 5